Siapa yang paling bucin?

Ymir
Mikasa
4 Jumlah suara